דף הבית  |  יעוץ וליווי אישי  |  הרצאות לצוותי חינוך  |  סקרי שביעות רצון  |  סדנאות וימי עיון  |  ליווי פרויקטים  |  הפינות של אורי  |  צור קשר  
מישר הדרכה ויעוץ מציעה מגוון שירותים המסייעים להוציא לפועל פרוייקטים מוצלחים, ייחודים ואיכותיים.

לצוות מישר הדרכה ויעוץ ניסיון מגוון בליווי, יעוץ, הפעלה וניהול של פרויקטים מסוגים שונים ובהיקפים שונים.אנו ערוכים למתן שירות בכל אחד משלבי הפרויקט, החל בתכנון ועד לסיכום, החל מיעוץ מזדמן וכלה בניהול והפקה מלאים של הפרויקט. בשנים האחרונות, צוות מישר הדרכה ויעוץ היה שותף, ליווה, ייעץ, הפיק וניהול מגוון פרוייקטים, בהם:b קורסים, השתלמויות, ימי עיון וסדנאותb אירועי גיבוש וחוויה למשפחות, לצוותים, לנוער ולילדיםb ימי נושא והעשרה לבתי ספר, תנועות נוער, מתנ"סים ופנימויותb פעילויות קהילתיותb טיולים, מחנות, מסעות ופעילויות שטחb ימי ספורט, מחנאות, ניווט ועודb מסיבות סיום, ערבי נושא וחגיגותb אירועי שיווק וקידום לחיזוק התדמית הארגונית 'מישר הדרכה ויעוץ' 052-3393104Info@meyshar.co.il