דף הבית  |  יעוץ וליווי אישי  |  הרצאות לצוותי חינוך  |  סקרי שביעות רצון  |  סדנאות וימי עיון  |  ליווי פרויקטים  |  הפינות של אורי  |  צור קשר  
היעוץ הארגוני - אסטרטגי הוא שירות הדגל שמציעה מישר הדרכה ויעוץ. השירות מותאם לארגונים ובעלי תפקידים בתחומי חינוך, חברה וקהילה. היעוץ ניתן בהתאמה אישית לצורכי מקבל השירות.

"מישר הדרכה ויעוץ" פיתחה גישה ייחודית לייעוץ הארגוני - אסטרטגי. אנו מאמינים כי על ידי שיקוף אובייקטיבי של המציאות בשטח ובניית תכנית פעולה מובנית וברורה, ניתן לפעול בצורה מיטבית ולהגיב למתרחש בשטח באופן מידי ואפקטיבי, למען השגת התוצאות הטובות ביותר האפשריות. שירותי הייעוץ ניתנים על ידי יועצים מנוסים, בעלי רקע מקצועי ואקדמי רב, המבטיח מענה מיטבי ומלא לצורכי מקבלי הייעוץ. תוך שילוב מנצח בין הכרת השטח, חשיבה חדשנית, ידע אקדמי ושימוש בניסיונם של אחרים. יעוץ לארגוניםהייעוץ לארגונים נועד לליווי בעלי תפקידים, צוותים ועובדי תחומים משלימים.הייעוץ נועד להבטיח כי מטרות הארגון, על תפישתו הרחבה, יתבצעו הלכה למעשה ברמות הניהול והעשייה השונות של הארגון.הייעוץ מותאם במיוחד לסיוע בהתמודדות עם תהליכי שינוי בארגון, כניסת הנהלה חדשה, תחלופת עובדים, אילוצים ארגוניים ותהליכים מסוגים אחרים.על ידי ליווי ארגוני - אסטרטגי ניתן לשלב בין התחומים הפנים-ארגוניים הזקוקים למענה ובין האתגריים החוץ-ארגוניים עליהם יש לתת את הדעת.ראייה כלל ארגונית וחוץ ארגונית מקבילה מאפשרת להפיק את המיטב ממצב נתון ולפעול למניעת קשיים עתידיים, בד בבד עם מתן מענה לאתגרים הנוכחיים.הייעוץ מתקיים על פי תכנית ארגונית - אסטרטגית הנבנית בעבור כל ארגון על פי צרכיו, המצב בו הוא מצוי והדרך המתאימה ביותר בעבורו להמשיך ולהתפתח לכיוונים הרצויים. למי נועד הייעוץ לארגונים?b ארגונים בתהליכי שינוי ושיפורb ארגונים המתמודדים עם תחלופת מנהלים ועובדיםb ארגונים המתאימים עצמם לשינויים בסביבה הפנים או החוץ ארגוניתb מנהלים ובעלי תפקידיםb ארגונים קטנים ובינוניים הזקוקים לליווי ממוקדהייעוץ ניתן בהתאם לאופי הייחודי של ארגונים בתחומי חינוך, חברה וקהילה: b ליווי והעשרה ניהולית לבעלי תפקידים (לרבות תפקידי ריכוז, פיקוח ומתנדבים)b ליווי צוותי חינוך ועבודה קהילתיתb יעוץ לפרויקטים ומיזמים חינוכיים וקהילתייםb יעוץ בתחום האסטרטגיה הקהילתית יעוץ וליווי מיזמים וארגונים קטנים b ליווי ויעוץ ממוקדים ליזמים ולארגונים קטניםb מומחים לייעול ושיפור תהליכי העבודה ב'ארגון של אדם אחד'b סיוע בשלבי הפיתוח הראשוניים של מיזם או ארגון קטןb מרעיון לארגון - בדיקת התאמה ראשונית ובניית תכנית ליישום 'מישר הדרכה ויעוץ' 052-3393104 Info@meyshar.co.il