דף הבית  |  יעוץ וליווי אישי  |  הרצאות לצוותי חינוך  |  סקרי שביעות רצון  |  סדנאות וימי עיון  |  ליווי פרויקטים  |  הפינות של אורי  |  צור קשר  
מישר הדרכה ויעוץ מבצעת בעבור ארגונים בתחומי חינוך, חברה וקהילה סקרי שביעות רצון ותהליכי העברת משוב.

למי זה מתאים?התהליך מתאים לארגונים, מכל סוג, תחום וגודל, המעוניינים להבין טוב יותר את מקבלי השירות, עובדי הארגון, מתנדבי הארגון, שותפיהם וגורמים משמעותיים נוספים. מה זה נותן?b הבנה טובה יותר את מקבלי השירות, על צרכיהם, רצונותיהם ופרשנותם את מעשינוb הבנה מעמיקה יותר את העובדים והמתנדבים שלנוb פילוח בין קבוצות שונות, לפי מאפיינים ברוריםb בניית תכניות עבודה המותאמות למצב בשטחb איתור נקודות חוזק וחולשה בכל רמה בארגון ובהתאמה נקודתית למי זה מתאים?b ארגונים קטנים, בינוניים וגדולים - למקבלי שירות, לעובדים, לשותפים אסטרטגיים ועודb ארגונים חברתיים - יישובים, קהילות, ועדי הורים, עמותות, מרכזי חוגים, בתי ספר, פנימיות, מתנ"סים, ארגונים ללא מטרות רווח ועודb ניתן לבצע סקרי שביעות רצון לכל קבוצה, בכל כמות ובכל גילb סקרי שביעות הרצון נעשים במגוון מתודוליות, כמותיות ואיכותניות, בהתאמה לצרכים, לקהל היעד ועוד איך מתחילים?כדי למקסם את התועלות שבביצוע סקר שביעות רצון, אנו מקיימים תהליך הכולל מספר שלבים: 1. פגישה מקדימה לבדיקת התאמת היעדים לממצאים שיכולים לעלות מביצוע הסקר. 2. תהליך בניית הכלי, בהתאמה אישית לצורכי הארגון. לדוגמה: סקר ניתן להעביר באופן אינטרנטי, מודפס, טלפוני, פגישות אישיות ועוד. 3. ליווי בהכנת הארגון לביצוע הסקר. 4. סיוע בהעברת הסקר. 5. ניתוח מחקרי (סטטיסטי או איכותני) מקצועי ומעמיק לנתוני הסקר, על ידי גורמים אובייקטיביים. 6. הצגת הנתונים להנהלה ולגורמים הלרוונטיים, לבחירת הלקוח. 7. העברת מלוא הנתונים וכן הניתוחים. במידת הצורך ניתן לקיים הרצאות נוספות להצגת והסבר הממצאים לגורמים להם הועבר הסקר, לעובדים ועוד. 8. ליווי בתהליך הסקת המסקנות מן הממצאים, גזירת היעדים ובניית תכנית העבודה. 9. לאחר תקופה, וידוא הגשמת היעדים ובמידת הצורך ביצוע סקר נוסף (חלקי או מלא) להוכחת ההישגים. 'מישר הדרכה ויעוץ' 052-3393104Info@meyshar.co.il