דף הבית  |  יעוץ וליווי אישי  |  הרצאות לצוותי חינוך  |  סקרי שביעות רצון  |  סדנאות וימי עיון  |  ליווי פרויקטים  |  הפינות של אורי  |  צור קשר  
מאמרים שנכתבו ע"י מנכ"ל מישר הדרכה ויעוץ, ד"ר אורי שטרנברג

שטרנברג, אורי (2018), "המסע המשמעותי שהטיול השנתי צריך להיות", קשר עין – ירחון ארגון המורים, גיליון 277, עמוד 28. המסע המשמעותי שהטיול השנתי צריך להיות - ד''ר אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2018), "המיומנות החסרה – מדוע לא מלמדים מורים לדבר בציבור", הכנס השני בנושא: הכניסה למקצוע ההוראה, מכללת סמינר הקיבוצים – תל אביב (8 בפברואר). המיומנות החסרה - מדוע לא מלמדים מורים לדבר בציבור - ד''ר אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2017), " מודל חדשני למיון מועמדים לעבודה", מדיום - עיתון תעשיה וניהול, גיליון 79, עמודים 6-9. יאנג, צ', שנפס, ע' ושטרנברג, א' (2017), "בחירת מגמה – אפשר גם אחרת", שלובים – מכון מופ''ת (9.10.2017). בחירת מגמה – אפשר גם אחרת.pdf אילן, מ', אילוז, י' ושטרנברג, א' (2017), "7 המלצות שיהפכו את הטיול השנתי למסע משמעותי", הגיע זמן חינוך (9.8.2017). 7 המלצות שיהפכו את הטיול השנתי למסע משמעותי.pdf תאגי, סאמיה ושטרנברג, אורי (2017), "שומרים על הניקיון בבית, אבל גם מחוצה לו", שלובים – מכון מופ''ת (7.8.2017). שומרים על הניקיון בבית, אבל גם מחוצה לו.pdf שטרנברג, אורי (2017), "חיזוק השפה הדבורה בקרב התלמידים על ידי פיתוח מיומנות הדיבור בציבור", הכנס האחד עשר של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה, האוניברסיטה הפתוחה (6 ביולי). חיזוק השפה הדבורה בקרב התלמידים על ידי פיתוח מיומנות הדיבור בציבור.pdf סוסן, אלעייסה ושטרנברג, אורי (2017), "מעברים בראייה אחרת", הגיע זמן חינוך (11.6.2017). מעברים בראייה אחרת.pdf זבידה, הודא ושטרנברג, אורי (2017), "עוברים בשלום את מסע המעבר לחטיבה", בין הצלצולים (12.6.2017). עוברים בשלום את מסע המעבר לחטיבה.pdf בן ישי, ר', קטקובסקי, א', בוטמן, ד' ושטרנברג, א' (2017), "המזוודה שמוציאה את הילדים מהבית", בין הצלצולים (12.6.2017). המזוודה שמוציאה את הילדים מהבית.pdf דהאן, ס', מעודד, א' ושטרנברג, א' (2017), "מישהו לרוץ איתו – מיזם המבקש לתת מענה לתלמידי הביניים, השקופים לכאורה", הגיע זמן חינוך (24.5.2017). מישהו לרוץ אתו...pdf יוסף, ח', ערוסי, א' ושטרנברג, א' (2017), "אינטראקציות יזומות בין ילדים, כן או לא?", שלובים – מכון מופ''ת (14.5.2017). אינטראקציות יזומות בין ילדים, כן או לא.pdf שטרנברג, אורי (2017), "מיומנות הדיבור בציבור", לקסי-קיי, 7, עמ' ;11-13. מיומנות הדיבור בציבור - שטרנברג אורי - לקסי-קיי, 7.pdf שטרנברג, אורי (2017), " מההכשרה להוראה אל ההוראה בשטח - ללמוד ממורים חדשים שעזבו את ההוראה", כנס הכניסה למקצוע ההוראה: אתגר והזדמנויות, האקדמית גורדון - חיפה (14 בפברואר). מההכשרה להוראה אל ההוראה בשטח - ד''ר אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2017), "למה עבודות סיכום ההשתלמות חייבות להשתנות", הגיע זמן חינוך (8.1.2017). למה עבודות סיכום ההשתלמות חייבות להשתנות - דר אורי שטרנברג - ינואר 2017 .pdf שטרנברג, אורי (2016), "להקשיב לשטח: מה חסר בהכשרת מורים, לדעת מורים שנשרו", כנס מחקר איכותני בשירות הכשרת מורים, האוניברסיטה העברית בירושלים (27-28 בדצמבר). להקשיב לשטח - מה חסר בהכשרת מורים, לדעת מורים שנשרו – ד''ר אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2016), " כך תתנהלו נכון מול מרצה: המדריך לכתיבת הודעת דואר אלקטרוני למרצה", לימודים וקריירה mako, (22.11.2016). כך תתנהלו נכון מול מרצה - המדריך לכתיבת הודעת דואר אלקטרוני למרצה.pdf שטרנברג, אורי (2016), " מודל חדשני למיון מועמדים לעבודה", HR2Day, גיליון נובמבר 3 (17.11.2016). מודל חדשני למיון מועמדים לעבודה - ד''ר אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2016), "למידה ארגונית בחינוך", לקסי-קיי, 6, עמ' 13-14. למידה ארגונית בחינוך - לקסי-קיי - ד''ר אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2016), "הצלחה בהערכה החלופית - בשבוע אחד", הגיע זמן חינוך (7.8.2016). הצלחה בהערכה החלופית - בשבוע אחד - ד''ר אורי שטרנברג - אוגוסט 2016.pdf Sternberg, Uri (2016), “Effectiveness of Meaningful Learning Implementation in Physical Education,” paper presented at the 2016 International Wingate Congress of Exercise and Sport Sciences, Israel (June 2-5).a Effectiveness of Meaningful Learning Implementation in Physical Education - Uri Sternberg.pdf שטרנברג, אורי (2016), "זווית התבוננות אחרת לשיפור מיון המועמדים ללימודי הוראה", ביטאון מכון מופ"ת, 58, עמ' 34-37. זווית התבוננות אחרת לשיפור מיון המועמדים ללימודי הוראה - אורי שטנרברג.pdf שטרנברג, אורי (2016), "הקניית המיומנות לדיבור בציבור: מחקר אורך לבחינת יעילות השימוש בתכנית 'דקת הצגה'", פורטל מס"ע – מכון מופ"ת, (19.5.2016). הקניית מיומנות הדיבור בציבור - מחקר אורך לבחינת יעילות השימוש בתכנית 'דקת הצגה' - תקציר המחקר של ד''ר אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2016), "מודל הניהול הגרוע – ירידה לצורך ירידה", סטטוס – כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, גיליון מרץ 2016. מודל הניהול הגרוע - ירידה לצורך ירידה - אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2016), "הערכה חלופית: תיעדוף משימות והאחריות של המערכת", קו לחינוך, גיליון 672. הערכה חלופית - תיעדוף משימות והאחריות של המערכת - אורי שטרנברג.pdf Sternberg, Uri (2015), “The Relationship between Innovative Behavior as Consumer and as Employee,” paper presented at the 2015 Marketing in Israel International Conference, Israel (December 28-30). aThe Relationship between Innovative Behavior as Consumer and as Employee - Uri Sternberg.pdf שטרנברג, אורי (2015), "מודל ליישום והטמעה של תהליך הערכה חלופית מיטבי", הגיע זמן חינוך (24.12.2015). יישום והטמעה של תהליך הערכה חלופית מיטבי - הצגת מודל המחקר - דצמבר 2015 .pdf שטרנברג, אורי (2015), "שימוש בקבוצות מיקוד על ידי סטודנטים", שלובים – מכון מופ''ת (8.12.2015). שימוש בקבוצת מיקוד על ידי סטודנטים - אורי שטרנברג - דצמבר 2015.pdf שטרנברג, אורי (2014), "גישה חדשנית להערכת עובדים", חדשות משאבי אנוש, גיליון 1150 (10.12.2014). גישה חדשנית להערכת עובדים - אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2014), "ממצאי מחקרים ככלי לשיפור החלטות", השרון פוסט (4.11.2014). ממצאי מחקרים ככלי לשיפור החלטות - אורי שטרנברג 2014 - .pdf שטרנברג, אורי (2013), "האם כדאי למכור קפה בחמישה שקלים? על אסטרטגיה של עסקים קטנים", 7NET באר שבע, דצמבר 2013. האם כדאי למכור קפה בחמישה שקלים - על אסטרטגיה של עסקים קטנים - שטרנברג אורי.pdf Sternberg, Uri and Aviv Shoham (2011), "Unique Characteristics of Born-Again Global Firms and Their Relationships with International Performance," Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 5(3), 5-29, lead paper. aUnique Characteristics of Born-Again Global Firms and Their Relationships with International Performance.pdf Sternberg, Uri (2009), “Born-Again Global Firms: Do They Follow the “Traditional” or the “Born-Global” Mode of Internationalization?,” paper presented at the 2009 Ankara University International Conference on Market, Marketing and Entrepreneurship Conference, Ankara University, Turkey (April 6-9). aaBorn-Again Global Firms Do They Follow the “Traditional” or the “Born-Global” Mode of Internationalization - Uri Sternberg and Aviv Shoham.pdf