דף הבית  |  יעוץ וליווי אישי  |  הרצאות לצוותי חינוך  |  סקרי שביעות רצון  |  סדנאות וימי עיון  |  ליווי פרויקטים  |  הפינות של אורי  |  צור קשר  
מאמרים שנכתבו ע"י מנכ"ל מישר הדרכה ויעוץ, ד"ר אורי שטרנברג

שטרנברג, אורי (2017), "מיומנות הדיבור בציבור", לקסי-קיי, 7, עמ' ;11-13. מיומנות הדיבור בציבור - שטרנברג אורי - לקסי-קיי, 7.pdf שטרנברג, אורי (2017), " מההכשרה להוראה אל ההוראה בשטח - ללמוד ממורים חדשים שעזבו את ההוראה", כנס הכניסה למקצוע ההוראה: אתגר והזדמנויות, האקדמית גורדון - חיפה (14 בפברואר). מההכשרה להוראה אל ההוראה בשטח - ד''ר אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2017), "למה עבודות סיכום ההשתלמות חייבות להשתנות", הגיע זמן חינוך (8.1.2017). למה עבודות סיכום ההשתלמות חייבות להשתנות - דר אורי שטרנברג - ינואר 2017 .pdf שטרנברג, אורי (2016), "להקשיב לשטח: מה חסר בהכשרת מורים, לדעת מורים שנשרו", כנס מחקר איכותני בשירות הכשרת מורים, האוניברסיטה העברית בירושלים (27-28 בדצמבר). להקשיב לשטח - מה חסר בהכשרת מורים, לדעת מורים שנשרו – ד''ר אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2016), " כך תתנהלו נכון מול מרצה: המדריך לכתיבת הודעת דואר אלקטרוני למרצה", לימודים וקריירה mako, (22.11.2016). כך תתנהלו נכון מול מרצה - המדריך לכתיבת הודעת דואר אלקטרוני למרצה.pdf שטרנברג, אורי (2016), " מודל חדשני למיון מועמדים לעבודה", HR2Day, גיליון נובמבר 3 (17.11.2016). מודל חדשני למיון מועמדים לעבודה - ד''ר אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2016), "למידה ארגונית בחינוך", לקסי-קיי, 6, עמ' 13-14. למידה ארגונית בחינוך - לקסי-קיי - ד''ר אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2016), "הצלחה בהערכה החלופית - בשבוע אחד", הגיע זמן חינוך (7.8.2016). הצלחה בהערכה החלופית - בשבוע אחד - ד''ר אורי שטרנברג - אוגוסט 2016.pdf Sternberg, Uri (2016), “Effectiveness of Meaningful Learning Implementation in Physical Education,” paper presented at the 2016 International Wingate Congress of Exercise and Sport Sciences, Israel (June 2-5).a Effectiveness of Meaningful Learning Implementation in Physical Education - Uri Sternberg.pdf שטרנברג, אורי (2016), "זווית התבוננות אחרת לשיפור מיון המועמדים ללימודי הוראה", ביטאון מכון מופ"ת, 58, עמ' 34-37. זווית התבוננות אחרת לשיפור מיון המועמדים ללימודי הוראה - אורי שטנרברג.pdf שטרנברג, אורי (2016), "הקניית המיומנות לדיבור בציבור: מחקר אורך לבחינת יעילות השימוש בתכנית 'דקת הצגה'", פורטל מס"ע – מכון מופ"ת, (19.5.2016). הקניית מיומנות הדיבור בציבור - מחקר אורך לבחינת יעילות השימוש בתכנית 'דקת הצגה' - תקציר המחקר של ד''ר אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2016), "מודל הניהול הגרוע – ירידה לצורך ירידה", סטטוס – כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, גיליון מרץ 2016. מודל הניהול הגרוע - ירידה לצורך ירידה - אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2016), "הערכה חלופית: תיעדוף משימות והאחריות של המערכת", קו לחינוך, גיליון 672. הערכה חלופית - תיעדוף משימות והאחריות של המערכת - אורי שטרנברג.pdf Sternberg, Uri (2015), “The Relationship between Innovative Behavior as Consumer and as Employee,” paper presented at the 2015 Marketing in Israel International Conference, Israel (December 28-30). aThe Relationship between Innovative Behavior as Consumer and as Employee - Uri Sternberg.pdf שטרנברג, אורי (2015), "מודל ליישום והטמעה של תהליך הערכה חלופית מיטבי", הגיע זמן חינוך (24.12.2015). יישום והטמעה של תהליך הערכה חלופית מיטבי - הצגת מודל המחקר - דצמבר 2015 .pdf שטרנברג, אורי (2015), "שימוש בקבוצות מיקוד על ידי סטודנטים", שלובים – מכון מופ''ת (8.12.2015). שימוש בקבוצת מיקוד על ידי סטודנטים - אורי שטרנברג - דצמבר 2015.pdf שטרנברג, אורי (2014), "גישה חדשנית להערכת עובדים", חדשות משאבי אנוש, גיליון 1150 (10.12.2014). גישה חדשנית להערכת עובדים - אורי שטרנברג.pdf שטרנברג, אורי (2014), "ממצאי מחקרים ככלי לשיפור החלטות", השרון פוסט (4.11.2014). ממצאי מחקרים ככלי לשיפור החלטות - אורי שטרנברג 2014 - .pdf שטרנברג, אורי (2013), "האם כדאי למכור קפה בחמישה שקלים? על אסטרטגיה של עסקים קטנים", 7NET באר שבע, דצמבר 2013. האם כדאי למכור קפה בחמישה שקלים - על אסטרטגיה של עסקים קטנים - שטרנברג אורי.pdf Sternberg, Uri and Aviv Shoham (2011), "Unique Characteristics of Born-Again Global Firms and Their Relationships with International Performance," Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 5(3), 5-29, lead paper. aUnique Characteristics of Born-Again Global Firms and Their Relationships with International Performance.pdf Sternberg, Uri (2009), “Born-Again Global Firms: Do They Follow the “Traditional” or the “Born-Global” Mode of Internationalization?,” paper presented at the 2009 Ankara University International Conference on Market, Marketing and Entrepreneurship Conference, Ankara University, Turkey (April 6-9). aaBorn-Again Global Firms Do They Follow the “Traditional” or the “Born-Global” Mode of Internationalization - Uri Sternberg and Aviv Shoham.pdf