דף הבית  |  יעוץ וליווי אישי  |  הרצאות לצוותי חינוך  |  סקרי שביעות רצון  |  סדנאות וימי עיון  |  ליווי פרויקטים  |  הפינות של אורי  |  צור קשר  
ההשתלמות הועברה על ידי מנכ"ל מישר הדרכה ויעוץ, אורי שטרנברג ועסקה בנושא ביצוע מיטבי של תהליכי הערכת מורים בבתי הספר העל-יסודיים.בהשתלמות השתתפו מנהלים וחברי הנהלת בתי ספר על יסודיים ממחוז מרכז.

המשתלמים מספרים מהשטח...השתלמות ייחודית להכשרת מובילי הערכה בית ספריים בבתי הספר העל יסודייםמאת: אתי ליבוביץ, רכזת פדגוגית לחינוך היסודי לקידום הלמידה המשמעותית, נערך בבתי הספר העל יסודיים תהליך הערכת מורים ובעלי תפקידים. תהליך ההערכה מבוצע בכל בית ספר על ידי ההנהלה המורחבת: מנהל, סגנים, רכזי שכבות, רכזי תחומי דעת ובעלי תפקידים נוספים. כדי להיטיב את אופן ביצוע התהליך מתקיימת בימים אלו במרכז פסג"ה לוד השתלמות ייחודית להכשרת מובילים בית ספריים לתהליך. את ההשתלמות מנחה אורי שטרנברג, מרצה ויועץ בעל התמחות בהובלת תהליכי שינוי ולמידה ארגונית. ההשתלמות מורכבת מהרצאות וסדנאות מעשיות, בהן נעשה שימוש במגוון כלי הלמידה המשמעותית ולמידת עמיתים, כל זאת במקביל לליווי מטעם מרכז הפסג"ה של התהליך המתרחש בשטח. המשתתפים מספרים: "כבר בשלב זה אני יכולה ליישם עקרונות שנלמדו בשדה העשייה"."תכני ההשתלמות פותחים צוהר לביצוע ההערכה בצורה מיטבית, ע"פ שיטות, הערכות לשונות, והתייחסות לאופן שבו ניתן יהיה להצמיח את המוערך". "למידה משמעותית של נושא ההערכה". "באמצעות השתלמות זו ניתנת הגדרה מחודשת לתפקיד של מובילי הערכה וכלים יישומים בשדה." אתם מוזמנים לצפות בקטע קצר מההשתלמות פורסם בניוזלייטר חודש שבט תשע"ה, מרכז פסג"ה לוד, שבט תשע"ה, ינואר 2015 *YouTube:T-JwBaCgylY*